برگزاری سمینار معرفی محصولات جدید با گارانتی ایران رهجو، تابستان ۱۳۹۳، هتل اسپیناس