همایش سراسری محصولات RME زمستان ۱۳۸۷،مرکز همایش های صدا و سیما