خیر، این مجموعه نسبت به اطلاعات روی دستگا­ه­ها هیچ گونه مسئولیتی را نمی­پذیرد.
لذا خواهشمند است قبل از ارسال دستگاه نسبت به تهیه­ ی نسخه­ ی پشتیبان اطلاعات خود اقدام فرمایید.


اینجا بنویسید