ابتدا دکمه home را زده و وارد قسمت تنظیمات می شویم. سپس گزینه تهیه نسخه پشتیبانی و بازیابی (backup & reset) را انتخاب می نماییم. از موارد نمایش داده شده گزینه بازنشانی به داده های کارخانه ( factory data reset) را انتخاب و در آخر بازنشانی داده­ های تلویزیون (reset TV) را انتخاب می نماییم..