ابتدا دکمه HOME را زده و آیکون تنظیمات را انتخاب می کنیم. سپس گزینه WiFi را انتخاب و آن را روی حالت on(روشن) تنظیم می نماییم.