۵۰ سفر هیجان انگیز تمدید شد.


با توجه به استقبال شما هموطنان عزیز مهلت ثبت نام در جشنواره ۵۰ سفر هیجان انگیز تا ۳۰ مهر ماه تمدید شد.